อุปกรณ์อื่นๆ/อุปกรณ์เสริม

กล่องคอนโทรลสายแพร6ขั้ว รุ่น GT-DIM เครื่องควบคุมไฟวิ่งสายแพร ไฟประดับ

กล่องคอนโทรลไฟสายยาง ท่อกลมLED 100เมตร กล่องชุดควบคุมไฟวิ่ง

ข้อต่อกลาง/เชื่อมต่อ ไฟสายยางท่อแบนLED

ข้อต่อกลางท่อกลม ไฟสายยางท่อกลมLED ข้อต่อกลาง/เชื่อมต่อ ไฟสายยาง

คลิปล็อกไฟสายยางท่อกลม คลิปล็อกไฟสายยาง

คลิปล็อกไฟสายยางท่อแบน คลิปล็อกไฟสายยาง

คอนโทรลไฟสายยาง ท่อกลมLED 50เมตร กระพริบได้ 8จังหวะ ชุดคอนโทรล

คอนโทรลไฟสายยางท่อแบน SMD5050 50 เมตร คอนโทรลไฟสายยาง

จุกปิดท้ายท่อกลม จุกปิดท้ายไฟสายยาง ไฟสายยางแบบกลม ไฟประดับตกแต่ง

จุกปิดท้ายท่อแบน จุกปิดท้ายไฟสายยาง ไฟสายยางแบบแบน ไฟประดับตกแต่ง

คอนโทรลไฟสายยาง ท่อกลมLED 50เมตร กระพริบได้ 8จังหวะ ชุดคอนโทรล

อุปกรณ์เสริมสปอร์ตไลท์/พกพา

ขาตั้งสปอร์ตไลท์ (ขาตั้งเดี่ยว) ขาตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ ขาตั้งแบบพกพา

อุปกรณ์เสริมขั้วห้อยระย้า

สายขั้วห้อยระย้า พร้อมขั้ว ยาว10เมตร/สายไฟปิงปอง ขั้วห้อยขั้วระย้า E27ไฟประดับตกแต่ง

อุปกรณ์เสริมขั้วแป้นเกลียว

ขั้วแป้นเกลียว ขั้วหลอดไฟ ขั้วE27 ขั้วหลอดไฟปิงปอง ขั้วเกลียวมาตรฐาน